ამირაჯიბი

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი ამირაჯიბი შეიძლება აღნიშნავდეს ერთ-ერთ შემდეგ პიროვნებათაგანს: