აზოტოვანი ფუძეები

(გადამისამართდა გვერდიდან აზოტოვანი ფუძე)

აზოტოვანი ფუძეებიჰეტეროციკლური ორგანული ნაერთი, რომელსაც ახორციელებენ პირიმიდინები და პურინები, რომლებიც ნუკლეინის მჟავის შემადგენლობაში შედიან. შემოკლებული აღნიშვნისთვის გამოიყენება დიდი ლათინური ასოები. აზოტოვან ფუძეებს განეკუთვნებიან ადენინი (A), გუანინი (G), ციტოზინი (C), რომლებიც შედიან, როგორც დნმ-ის, ასევე რნმ-ის შემადგენლობაში. თიმინი (T) შედის მხოლოდ დნმ-ის შემადგენლობაში, ხოლო ურაცილი (U) გვხდება მხოლოდ რნმ-ში.[1]

რნმ-ის კომპლემენტარული უბნის ფრაგმენტი. აზოტოვანი ფუძეები მოცემულია ლურჯად

ლიტერატურა

რედაქტირება
  • Кнорре Д. Г., Мызина С. Д., Биологическая химия, 3, Москва: Высшая школа, 2000. 7000 ეგზ., ISBN 5060037207.
  • Марри Р., Греннер Д., Мейес П., Родуэлл В., Биохимия человека: в двух томах, ტ. 1, Москва: Мир, 2004, ISBN 5030036008.
  • Марри Р., Греннер Д., Мейес П., Родуэлл В., Биохимия человека: в двух томах, ტ. 2, Москва: Мир, 2004. 2000 ეგზ., ISBN 5030036016.
  1. Кнорре Д. Г., Мызина С. Д., Биологическая химия, 3, Москва: Высшая школа, 2000. 7000 ეგზ., ISBN 5060037207.