96 (რიცხვი)

ნატურალური რიცხვი

ოთხმოცდათექვსმეტი — ოთხმოცდამეთექვსმეტე ნატურალური რიცხვი. არის ოთხმოცდათხუთმეტის მომდევნო და ოთხმოცდაჩვიდმეტის წინამდგომი. აღინიშნება სიმბოლოთი 96. 96 არის ლუწი და შედგენილი რიცხვი. სიტყვა „ოთხმოცდათექვსმეტი“ რთული შედგენილობისაა და მისი პირვანდელი ვარიანტია ოთხი ოცი და თექვსმეტი (იგულისხმება ოთხმოცდაათზე ექვსი ერთეულით მეტი).

96 (რიცხვი)
← 95 96 97 →
ჩაწერის ფორმები
მარტივი მამრავლები 25× 3
ქართული ჟვ
რომაული XCVI
ბერძნული ϞϚ´
ორობითი 110 0000
ოქტალური (რვაობითი) 140
თორმეტობითი 80
თექვსმეტობითი 60
მორზეს კოდი – – – – ·  – · · · · 
მათემატიკური დახასიათება
ნიშანი დადებითი
ლუწ-კენტოვნება ლუწი

რესურსები ინტერნეტში

რედაქტირება