95 (რიცხვი)

ნატურალური რიცხვი

ოთხმოცდათხუთმეტი — ოთხმოცდამეთხუთმეტე ნატურალური რიცხვი. არის ოთხმოცდათოთხმეტის მომდევნო და ოთხმოცდათექვსმეტის წინამდგომი. აღინიშნება სიმბოლოთი 95. 95 არის კენტი და შედგენილი რიცხვი. სიტყვა „ოთხმოცდათხუთმეტი“ რთული შედგენილობისაა და მისი პირვანდელი ვარიანტია ოთხი ოცი და თხუთმეტი (იგულისხმება ოთხმოცდაათზე ხუთი ერთეულით მეტი).

95 (რიცხვი)
← 94 95 96 →
ჩაწერის ფორმები
მარტივი მამრავლები 5 × 19
ქართული ჟე
რომაული XCV
ბერძნული ϞΕ´
ორობითი 101 1111
ოქტალური (რვაობითი) 137
თორმეტობითი 7B
თექვსმეტობითი 5F
მორზეს კოდი – – – – ·  · · · · · 
მათემატიკური დახასიათება
ნიშანი დადებითი
ლუწ-კენტოვნება კენტი

რესურსები ინტერნეტში

რედაქტირება