94 (რიცხვი)

ნატურალური რიცხვი

ოთხმოცდათოთხმეტი — ოთხმოცდამეცთოთხმეტე ნატურალური რიცხვი. არის ოთხმოცდაცამეტის მომდევნო და ოთხმოცდათხუთმეტის წინამდგომი. აღინიშნება სიმბოლოთი 94. 94 არის ლუწი და შედგენილი რიცხვი. სიტყვა „ოთხმოცდათოთხმეტი“ რთული შედგენილობისაა და მისი პირვანდელი ვარიანტია ოთხი ოცი და თოთხმეტი (იგულისხმება ოთხმოცდაათზე ოთხი ერთეულით მეტი).

94 (რიცხვი)
← 93 94 95 →
ჩაწერის ფორმები
მარტივი მამრავლები 2 × 47
ქართული ჟდ
რომაული XCIV
ბერძნული ϞΔ´
ორობითი 101 1110
ოქტალური (რვაობითი) 136
თორმეტობითი 7A
თექვსმეტობითი 5E
მორზეს კოდი – – – – ·  · · · · – 
მათემატიკური დახასიათება
ნიშანი დადებითი
ლუწ-კენტოვნება ლუწი

რესურსები ინტერნეტში რედაქტირება