90 (რიცხვი)

ნატურალური რიცხვი
(გადამისამართდა გვერდიდან ოთხმოცდაათი)

ოთხმოცდაათი — ოთხმოცდამეათე ნატურალური რიცხვი. არის ოთხმოცდაცხრის მომდევნო და ოთხმოცდათერთმეტის წინამდგომი. აღინიშნება სიმბოლოთი 90. 90 არის ლუწი და შედგენილი რიცხვი. სიტყვა „ოთხმოცდაათი“ რთული შედგენილობისაა და მისი პირვანდელი ვარიანტია ოთხი ოცი ათი (იგულისხმება ოთხმოცზე ათი ერთეულით მეტი).

90 (რიცხვი)
← 89 90 91 →
ჩაწერის ფორმები
მარტივი მამრავლები 2 × 32× 5
ქართული
რომაული XC
ბერძნული Ϟ´
ორობითი 101 1010
ოქტალური (რვაობითი) 132
თორმეტობითი 76
თექვსმეტობითი 5A
მორზეს კოდი – – – – ·  – – – – – 
მათემატიკური დახასიათება
ნიშანი დადებითი
ლუწ-კენტოვნება ლუწი

რესურსები ინტერნეტში

რედაქტირება