89 (რიცხვი)

ნატურალური რიცხვი

ოთხმოცდაცხრა — ოთხმოცდამეცხრე ნატურალური რიცხვი. არის ოთხმოცდარვის მომდევნო და ოთხმოცდაათის წინამდგომი. აღინიშნება სიმბოლოთი 89. 89 არის კენტი და მარტივი რიცხვი. სიტყვა „ოთხმოცდაცხრა“ რთული შედგენილობისაა და მისი პირვანდელი ვარიანტია ოთხი ოცი და ცხრა (იგულისხმება ოთხმოცზე ცხრა ერთეულით მეტი).

89 (რიცხვი)
← 88 89 90 →
ჩაწერის ფორმები
მარტივი მამრავლები თვით მარტივია
ქართული პთ
რომაული LXXXIX
ბერძნული ΠΘ´
ორობითი 101 1001
ოქტალური (რვაობითი) 131
თორმეტობითი 75
თექვსმეტობითი 59
მორზეს კოდი – – – · ·  – – – – · 
მათემატიკური დახასიათება
ნიშანი დადებითი
ლუწ-კენტოვნება კენტი

რესურსები ინტერნეტში

რედაქტირება