91 (რიცხვი)

ნატურალური რიცხვი

ოთხმოცდათერთმეტი — ოთხმოცდამეთერთმეტე ნატურალური რიცხვი. არის ოთხმოცდაათის მომდევნო და ოთხმოცდათორმეტის წინამდგომი. აღინიშნება სიმბოლოთი 91. 91 არის კენტი და შედგენილი რიცხვი. სიტყვა „ოთხმოცდათერთმეტი“ რთული შედგენილობისაა და მისი პირვანდელი ვარიანტია ოთხი ოცი და ათ-ერთ-მეტი (იგულისხმება ოთხმოცდაათზე ერთი ერთეულით მეტი).

91 (რიცხვი)
← 90 91 92 →
ჩაწერის ფორმები
მარტივი მამრავლები 7 × 13
ქართული ჟა
რომაული XCI
ბერძნული ϞΑ´
ორობითი 101 1011
ოქტალური (რვაობითი) 133
თორმეტობითი 77
თექვსმეტობითი 5B
მორზეს კოდი – – – – ·  · – – – – 
მათემატიკური დახასიათება
ნიშანი დადებითი
ლუწ-კენტოვნება კენტი

რესურსები ინტერნეტში რედაქტირება