97 (რიცხვი)

ნატურალური რიცხვი

ოთხმოცდაჩვიდმეტი — ოთხმოცდამეჩვიდმეტე ნატურალური რიცხვი. არის ოთხმოცდათექვსმეტის მომდევნო და ოთხმოცდათვრამეტის წინამდგომი. აღინიშნება სიმბოლოთი 97. 97 არის კენტი და მარტივი რიცხვი. სიტყვა „ოთხმოცდაჩვიდმეტი“ რთული შედგენილობისაა და მისი პირვანდელი ვარიანტია ოთხი ოცი და შვიდ (იგულისხმება ოთხმოცდაათზე შვიდი ერთეულით მეტი).

97 (რიცხვი)
← 96 97 98 →
ჩაწერის ფორმები
მარტივი მამრავლები თვით მარტივია
ქართული ჟზ
რომაული XCVII
ბერძნული ϞΖ´
ორობითი 110 0001
ოქტალური (რვაობითი) 141
თორმეტობითი 81
თექვსმეტობითი 61
მორზეს კოდი – – – – ·  – – · · · 
მათემატიკური დახასიათება
ნიშანი დადებითი
ლუწ-კენტოვნება კენტი

რესურსები ინტერნეტში

რედაქტირება