ჰადრონები (ძვ. ბერძნ. ἁδρός, ძლიერი, დიდი) — ძლიერად ურთიერთქმედი ელემენტარული ნაწილაკების კლასი. ჰადრონებს განეკუთვნება ყველა ბარიონი, ანტიბარიონი, მეზონი და რეზონანსი.

ჰადრონების ტიპები

ჰადრონები მათი კვარკული შედგენილობით იყოფა ორ ძირითად ჯგუფად:

  • მეზონი — შედგება ერთი კვარკისა და ერთი ანტიკვარკისაგან. მეზონებს მიეკუთვნება პიონები (π-მეზონები) და კაონები (K-მეზონები) და სხვა უფრო მძიმე მეზონები.

ლიტერატურარედაქტირება