ჭამალალური ენადაღესტნურ ენათა ანდიური ქვეჯგუფის უდამწერლობო ენა. გავრცელებულია დაღესტნის წუმადის რაიონის სოფლებში. ჭამალალური ენაზე ლაპარაკობს 2355 კაცი, ეთნიკური ჭამალალელები. სალიტერატურო და ტომებს შორის საურთიერთობო ენაა მონათესავე ხუნძური ენა. გამოიყოფა ორი ძირითადი დიალექტი: ჰაქვარული და ჰიჰატლური.

ლიტერატურარედაქტირება