ვალუტაში, ცენტი (ინგლ. cent) — მონეტარული ერთეულია, რომელიც სხვადასხვა ქვეყნების ძირითადი მონეტარული ერთეულის 1/100-ს უდრის. სიტყვა ასევე, მიემართება მონეტას, რომლის ღირებულება ერთ ცენტს უდრის.

1 აშშ ცენტი, 1909 წ.

აშშ-ში, კანადაში, და ირლანდიაში, 1¢-იანი მონეტას ხშირად მოიხსენიება როგორც პენი, მსგავსი სახელწოდების მქონე ბრიტანული მონეტის დასახელებიდან.

ეტიმოლოგია რედაქტირება

ეტიმოლოგიურად, სიტყვა ცენტი მომდინარეობს ლათინური centum-იდან, რომელიც ასს აღნიშნავს.