ვალუტა არის ფულის ეროვნული ერთეული (გამონაკლისია ევრო, როგორც სუპრანაციონალური გაერთიანების, ევროპის კავშირის ფულის ერთეული). ყოველი ვალუტა ხასიათდება განსაზღვრული ელემენტებით:

  • სახელი
  • ნომინალური სტრუქტურა
  • განსაკუთრებული საგადამხდელო საშუალება განსაზღვრულ ტერიტორიაზე
  • ვალუტის ემისიის და დაცვის კანონიერი წესები
  • სავალუტო კურსის განსაზღვრის მეთოდი
"ჯიაოზი" - მსოფლიოს უძველესი ქაღალდის ფული.

და სხვა ელემენტები.

საერთაშორისო ფინანსურ ურთიერთობებში ზოგიერთი ვალუტა იძენს საერთაშორისო ხასიათს. მაგალითად აშშ დოლარი ზოგიერთი ქვეყნისთვის წარმოადგენს საერთაშორისო საგადამხდელო საშუალებას. საერთაშორისო სტანდარტით ISO 4217 განსაზღვრულია ვალუტების სამასოიანი კოდები.

იხილეთ აგრეთვე

რედაქტირება

რესურსები ინტერნეტში

რედაქტირება