ყაუხჩიშვილი

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი ყაუხჩიშვილი შეიძლება აღნიშნავდეს ერთ-ერთ შემდეგ პიროვნებათაგანს: