ყარახატაელები

აზიის აწ უკვე გადაშენებული ხალხების სახელწოდება

ყარახატაელები, შავი ხატაელებიკიდანების ნაწილის სახელწოდება, რომლებიც გადასახლდნენ ცენტრალურ აზიაში XII საუკუნეში. XII საუკუნის შუა ხანებში და XIII საუკუნის დამდეგს შედიოდნენ ყარახატაელების სახელმწიფოში, შემდგომში შეერივნენ მეზობელ თურქ ხალხებს.

ყარახატაელების განსახლება 1610 წლის ევროპულ რუკაზე, აქ ისინი აღნიშნული არიან ობის ზემო ნაწილში დღვანდელი ტაშკენტიდან რდილოეთით.

ლიტერატურა რედაქტირება