ყარაყალპაკური ენა

ყარაყალპაკური ენათურქული ენა რომელიც გავრცელებულია უზბეკეთში, განსაკუთრებით კი ყარაყალპაკეთის რესპუბლიკაში. მოლაპარაკეთა რაოდენობა შეადგენს 583 410 ადამიანს. 1928 წლამდე ენაში არაბული და სპარსული დამწერლობები გამოიყენებოდა.

ყარაყალპალური ენა
ლათ. Qaraqalpaq tili
რუს. Қарақалпақ тили
არაბ. قاراقالپاق تىلى
გავრცელებულია უზბეკეთის დროშა უზბეკეთი
ყაზახეთის დროშა ყაზახეთი
თურქმენეთის დროშა თურქმენეთი
მოლაპარაკეთა რაოდენობა 583 410
ლინგვისტური კლასიფიკაცია თურქული ენები
დამწერლობის სისტემა კირილური დამწერლობა
ლათინური დამწერლობა
არაბული დამწერლობა
ენის კოდები kaa
ვიკისივრცე
ენის თარგი {{Lang-kaa}}

ვიკისივრცეში არის ვიკიპედიაყარაყალპალური ენა

ლექსიკა რედაქტირება

ფრაზები და სიტყვები

მხოლობითი მრავლობითი
პირველი პირი men „მე“ biz „ჩვენ“
მეორე პირი sen „შენ“ siz „თქვენ“
მესამე პირი ol „ის“ olar „ისინი“

რიცხვები

bir 1, eki 2, úsh 3, tórt 4, bes 5, altı 6, jeti 7, segiz 8, toǵız 9, on 10, júz 100, mıń 1000

დამწერლობა რედაქტირება

კირილური ლათინური IPA კირილური ლათინური IPA კირილური ლათინური IPA
Аа Aa /a/ Ққ Qq /q/ Фф Ff /f/
Әә Áá /æ/ Лл Ll /l/ Хх Xx /x/
Бб Bb /b/ Мм Mm /m/ Ҳҳ Hh /h/
Вв Vv /v/ Нн Nn /n/ Цц Cc /ts/
Гг Gg /ɡ/ Ңң Ńń /ŋ/ Чч Ch;ch /tʃ/
Ғғ Ǵǵ /ɣ/ Оо Oo /o/ Шш Sh;sh /ʃ/
Дд Dd /d/ Өө Óó /œ/ Щщ* sch /ʃtʃ/
Ее Ee /e/ Пп Pp /p/ Ъъ*    
Ёё* yo /jo/ Рр Rr /r/ Ыы /ɯ/
Жж Jj /ʒ/ Сс Ss /s/ Ьь*    
Зз Zz /z/ Тт Tt /t/ Ээ Ee /e/
Ии İi /i/ Уу Uu /u/ Юю* yu /ju/
Йй Yy /j/ Үү Úú /y/ Яя ya /ja/
Кк Kk /k/ Ўў Ww /w/

ლიტერატურა რედაქტირება

  1. Johanson, Lars; Csató, Éva Ágnes, eds. (1998), The Turkic Languages, London: Routledge, ISBN 9780415082006, OCLC 40980286