ღვარდიაამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფლების ზედა ღვარდიას და ქვედა ღვარდიას ძველი სახელწოდება.

ლიტერატურა რედაქტირება