ქულბაქი (მრავალმნიშვნელოვანი)

საკუთარი სახელი ქულბაქი შეიძლება აღნიშნავდეს: