ქვემდებარეწინადადების მთავარი წევრი, რომელიც ზმნის სუბიექტურ პირთან არის შეწყობილი. მაგალითად: ირემმა მტერი ვერ შენიშნა – ამ წინადადებაში შენიშნა ორპირიანი ზმნაა, რომლის მესამე სუბიექტურ პირთან შეწყობილი სახელია ირემმა და იგი ქვემდებარეა.

ქვემდებარე სახელით ან სახელზმნით გამდმოიცემა. მას აქვს სამი ბრუნვა: სახელობთი, მოთხრობითი და მიცემითი.

ლიტერატურარედაქტირება

  • კიზირია, ა., ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია, ტ. 10, გვ. 512, თბ. 1986 წელი.
  • კიზირია, ა. „მარტივი წინადადების შედგენილობა ქართველურ ენებში“, თბილისი, 1982
  • კვაჭაძე, ლ. „თანამედროვე ქართული ენის სინტაქსი“, თბილისი, 1977
  • ჩიქობავა, ა., „მარტივი წინადადების პრობლემა ქართულში“, თბილისი, 1962