ქართული

მრავალმნიშვნელოვანი

ტერმინი ქართული შეიძლება გამოხატავდეს საქართველოსა და ქართველებთან დაკავშირებულ ან მათთვის დამახასიათებელ სხვადასხვა ცნებებს, როგორებიცაა:

იხილეთ აგრეთვე

რედაქტირება