ფლორა (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

ტერმინი ფლორა შეიძლება ნიშნავდეს:

ცნობილი ადამიანები: