ფისის სავალები

ფისის სავალებიმცენარეში, გრძელი, ფისით (ძივთით) ამოვსებული არხები, რომლებიც წარმოიქმნება უჯრედების დაცილების და უჯრედშორისების ჩამოყალიბების შედეგად. დამახასიათებელია ყველა წიწვოვანის ფოთლისა და ნორჩი ღეროს პირველადი ქერქისათვის. ფიჭვისებრთა მერქანში ვერტიკალური და ჰორიზონტალური არხებია, ლაფანში — მხოლოდ ჰორიზონტალური.

ლიტერატურარედაქტირება