ფინიკიური დამწერლობა

ფინიკიური დამწერლობა — ყველაზე ძველი ანბანური ტიპის დამწერლობა, რომელმაც ჩვენამდე მოაღწია. ფინიკიურ დამწერლობაში 22 ასოა და მათგან არცერთია ხმოვანი. მას თანდათან მისგან ნაწარმოები ანბანები ენაცვლებოდა: ახლო აღმოსავლეთშისემიტური დამწერლობები (არაბული, ებრაული, არამეული). ევროპაში კი ბერძნული და მისგან ნაწარმოები დამწერლობები.

ფინიკიური დამწერლობა
ტიპი: კონსონანტური
ენები: ფინიკიური
დროის პერიოდი: ძვ. წ. 1050-დან თანდათანობით მას მისგან წარმოქმნილი დამწერლობები ჩაენაცვლა
წინამორბედი დამწერლობები: ქანაანური დამწერლობა
 ფინიკიური დამწერლობა
  ფინიკიური დამწერლობა
წარმოებული დამწერლობები: ებრაული დამწერლობა
არამეული დამწერლობა
ბერძნული დამწერლობა
 
Aleph

ალეფ სიმბოლურად გამოხატავს ხარის თავს. სიტყვა ალეფ ნიშნავს საქონელს. ქართული შესატყვისი: - ა

 
Beth

ბეთ სიმბოლურად გამოხატავს სახლს. სიტყვა ბეთ ნიშნავს სახლს. ქართული შესატყვისი: ბ

 
Gimel

გიმელ სიმბოლურად გამოხატავს აქლემის კუზს. სიტყვა გამელ ნიშნავს აქლემს. ქართული შესატყვისი: გ

 
Daleth

დალეთ სიმბოლურად გამოხატავს კარვის ან ქოხის კარს. ქართული შესატყვისი: დ

 
He

ჰე სიმბოლურად გამოხატავს ტკივილს. ქართული შესატყვისი: ე