მთავარი მენიუს გახსნა

ფიზიოლოგია (ბერძ. φυσις — ბუნება და λόγος — ცოდნა) — მეცნიერება ორგანიზმის ცხოველმყოფელობის შესახებ. პროცესების შესახებ, რომლებიც მიმდინარეობენ როგორც მთლიანად ორგანიზმში, ასევე ცალკეულ მის ორგანოებში.