უამნიონოები (ქართ. უარყ. თავსართ-ბოლოსართი უ—ო და ამნიონი) (Anamnia) — უმდაბლესი ხერხემლიანი ცხოველები, რომელიც დაკავშირებული არიან წყალთან მთელი სიცოცხლის მანძილზე ან განვითარების მხოლოდ დასაწყის სტადიებში. უამნიონოებს ეკუთვნიან მრგვალპირიანები, თევზები, ამფიბიები. ამნიონიანებისაგან განსხვავებით, ამნიონი და ალანტოისი არ გააჩნიათ.

ლიტერატურა რედაქტირება