არ უნდა აგვერიოს შემდეგ მნიშვნელობა(ებ)ში: სტრატისფერო.

სტრატოსფეროდედამიწის ატმოსფეროს ფენა, რომელიც განლაგებულია ტროპოსფეროსა და მეზოსფეროს შორის (8-16 კმ-დან 45-55 კმ-მდე სიმაღლეზე). სტრატოსფეროს ჰაერის შედგენილობა ტროპოსფეროს შედგენილობის მსგავსია, მაგრამ მასში ნაკლებია წყლის ორთქლი და მეტია ოზონი. სტრატოსფეროს ქვედა საზღვარზე ტემპერატურა იცვლება -40 °C-დან (პოლარულ და ზომიერ განედებზე) -80 °C-მდე (ტროპიკებში). სტრატოსფეროს ზედა საზღვარზე ტემპერატურა საშუალოდ 0 °C-ს უახლოვდება.

დედამიწის სფეროების რუკა

ლიტერატურა რედაქტირება