მომხმარებლის წვლილი

15 მარტი 2015

12 მარტი 2015

20 ივლისი 2013

1 მარტი 2012

3 ივლისი 2010

17 მაისი 2010

3 მარტი 2010

15 აგვისტო 2009

1 ივნისი 2009

18 მაისი 2009

21 იანვარი 2009

12 ოქტომბერი 2008

11 ოქტომბერი 2008

10 ოქტომბერი 2008