სომხეთის ოლქი (რუს. Армянская область) — რუსეთის იმპერიის ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეული 1828-1840 წლებში. ადმინისტრაციული ცენტრი — ერევანი.

სომხეთის ოლქის ტერიტორია 1833 წლის მდგომარეობით

ისტორიარედაქტირება

სომხეთის ოლქი შეიქმნა ერევნისა და ნახიჩევანის სახანოების გაუქმების შედეგად 1828 წლის 21 მარტს[კ 1].

1829 წლის 10 სექტემბერს დამტკიცდა დროებითი მმართველობა.

სომხეთის ოლქის გაუქმება დამტკიცდა ნიკოლოზ I-ის ბრძანებით[1] 1840 წლის 10 აპრილს, ხოლო ძალაში შევიდა 1841 წლის 1 იანვრიდან. საქართველოს გუბერნიის, იმერეთის ოლქისა და სომხეთის ოლქის ბაზაზე შეიქმნა საქართველო-იმერეთის გუბერნია.

კომენტარებირედაქტირება

  1. Именный, данный сенату — О именовании присоединенных к России ханств Эриванского и Нахичеванского Областью Армянскою.

    Силой трактата, с Персией заключенного, присоединенные к России от Персии ханство Эриванское и ханство Нахичеванское повелеваем во всех делах именовать отныне Областью Армянской и включать оную в Титул Наш. Об устройстве сей Области и порядке ея правительствующий сенат в свое время получит надлежащия повеления

    Полное собрание законов Российской империи, собрание 2-е, т. III, ბრძ. 1.888, გვ. 272-273.

სქოლიორედაქტირება