სომხეთის მოსახლეობა

სომხეთი არის საბჭოთა კავშირის ერთადერთი ქვეყანა პრაქტიკულად მონოეთნიკური მოსახლეობით (98,1 % სომხები) სომხეთის ძირითადი ეთნიკური უმცირესობები არიან ეზიდები, რუსები, ასირიელები, უკრაინელები, ბერძნები, ქართველები და ბელარუსები. რელიგიურ თანაფარდობაში მოსახლეობის 90 % სომხური სამოციქულო ეკლესიის მიმდევრები არიან.

სომხეთის მოსახლეობა 2006 წლის 1 იანვრისთვის შეადგენდა &&&&&&&&03219400.&&&&&03 219 400 ადამიანს, მათგან &&&&&&&&02062700.&&&&&02 062 700 ქალაქის მოსახლე და &&&&&&&&01156700.&&&&&01 156 700 სოფლის; &&&&&&&&01667000.&&&&&01 667 000 ქალი და &&&&&&&&01552400.&&&&&01 552 400 კაცი[1]. 2011 წლის 12 ოქტომბერისთვის სომხეთის მოსახლეობა სავარაუდოდ შეადგენს 2 871 509 ადამიანს[2][3][4], მაგრამ სხვა კვლევების თანახმად 3 მილიონს ვერ მიაღწია[5]. მნიშვნელოვანი ფაქტორი ასევე არის ემიგრაცია რუსეთში

დემოგრაფიული ტენდენცია რედაქტირება

 

სტატისტიკა[6][7][8][9][10] რედაქტირება

მოსახლეობა (1000 კაცი) შობადობა სიკვდილიანობა ბალანსი საშუალო შობადობა (ყოველ 1000 კაცზე) საშუალო სიკვდილიანობა (ყოველ 1000 კაცზე) საშუალო ბალანსი (ყოველ 1000 კაცზე) შობადობის მაჩვენებელი ახალშობილთა სიკვდილიანობა (ყოველ 1000 დაბადებულზე) კაცების სიცოცხლის ხანგძლივობა ქალების სიცოცხლის ხანგძლივობა
1950 1,354 43,414 11,525 31,889 32.1 8.5 23.6
1951 1,378 49,790 12,482 37,308 36.1 9.1 27.1
1952 1,415 53.845 12,916 40,929 38.1 9.1 28.9
1953 1,454 51,025 14,007 37,018 35.1 9.6 25.5
1954 1,504 57,995 12,301 45,900 38.6 8.2 30.4
1955 1,564 59,477 13,763 45,714 38.0 8.8 29.2
1956 1,616 62,119 12,286 50,000 38.5 7.6 30.8
1957 1,671 66,862 14,101 52,761 40.0 8.4 31.6
1958 1,732 71,213 14,089 57,124 41.1 8.1 33.0
1959 1,796 72,211 13,968 58,243 40.2 7.8 32.4
1960 1,867 74,825 12,675 62,150 40.1 6.8 33.3 4,63
1961 1,942 72,377 12,496 59,881 37.3 6.4 30.8 4,27
1962 2,005 69,505 13,297 56,208 34.7 6.6 28.0 4,17
1963 2,064 67,382 12,046 55,336 32.6 5.8 26.8 4,11
1964 2,133 64,454 12,415 52,039 30.2 5.8 24.4 3,98
1965 2,205 62,969 12,582 50,387 28.6 5.7 22.9 3,91
1966 2,273 61,594 12,445 49,149 27.1 5.5 21.6 3,69
1967 2,337 57,031 12,622 44,409 24.4 5.4 19.0 3,55
1968 2,401 57,503 12,231 45,272 23.9 5.1 18.9 3,46
1969 2,462 56,203 12,782 43,421 22.8 5.2 17.6 3,20
1970 2,518 55,694 12,844 42,850 22.1 5.1 17.0 3,17
1971 2,580 58,188 12,518 45,670 22.6 4.9 17.7 3,18
1972 2,644 59,313 13,730 45,583 22.4 5.2 17.2 3,07
1973 2,708 59,593 14,102 45,491 22.0 5.2 16.8 2,92
1974 2,770 60,419 14,276 46,143 21.8 5.2 16.7 2,82
1975 2,826 62,866 15,498 47,368 22.2 5.5 16.8 2,79
1976 2,883 65,065 15,688 49,377 22.6 5.4 17.1 2,72
1977 2,943 65,830 15,813 50,017 22.4 5.4 17.0 2,61
1978 3,001 66,698 16,465 50,233 22.2 5.5 16.7 2,46
1979 3,051 69,786 17,125 52,661 22.9 5.6 17.3 2,38
1980 3,096 70,324 17,124 53,200 22.7 5.5 17.2 2,33
1981 3,144 73,682 16,659 57,023 23.4 5.3 18.1 2,31
1982 3,194 74,225 17,469 56,756 23.2 5.5 17.8 2,26
1983 3,243 76,436 18,369 58,067 23.6 5.7 17.9 2,35
1984 3,292 79,767 19,043 60,724 24.2 5.8 18.4 2,44
1985 3,339 80,306 19,581 60,725 24.1 5.9 18.2 2,56
1986 3,387 81,192 19,410 61,782 24.0 5.7 18.2 2,58
1987 3,435 78,492 19,727 58,765 22.9 5.7 17.1 2,55
1988 3,453 74,707 35,5672 39,140 21.6 10.3 11.3 2,49
1989 3,482 75,250 20,853 54,397 21.6 6.0 15.6 2,61
1990 3,545 79,882 21,993 57,889 22.5 6.2 16.3 2,63
1991 3,604 77,825 23,425 54,400 21.6 6.5 15.1 2,60
1992 3,549 70,581 25,824 44,757 19.9 7.3 12.6 2,44
1993 3,410 59,041 27,500 31,541 17.3 8.1 9.2 2,14
1994 3,309 51,143 24,648 26,495 15.5 7.4 8.0 1,878
1995 3,255 48,960 24,842 24,118 15.0 7.6 7.4 1,842
1996 3,247 48,134 24,936 23,198 14.8 7.7 7.1 1,834
1997 3,242 43,929 23,985 19,944 13.5 7.4 6.2 1,680
1998 3,235 39,366 23,210 16,156 12.2 7.2 5.0 1,509
1999 3,230 36,502 24,087 12,415 11.3 7.5 3.8 1,388
2000 3,221 34,276 24,025 10,251 10.6 7.5 3.2 1.305
2001 3,214 32,065 24,003 8,062 10.0 7.5 2.5 1.239
2002 3,205 32,229 25,554 6,675 10.1 8.0 2.1 1.207
2003 3,188 35,793 26,014 9,779 11.2 8.2 3.1 1.349
2004 3,172 37,520 25,679 11,841 11.8 8.1 3.7 1.383
2005 3,155 37,499 26,379 11,120 11.9 8.4 3.5 1.366
2006 3,139 37,639 27,202 10,437 12.0 8.7 3.3 1.348 13.9 70.0 76.4
2007 3,122 40,105 26,830 13,275 12.8 8.6 4.3 1.417 10.9 70.2 76.6
2008 3,106 41,185 27,412 13,773 13.3 8.8 4.4 1.444 10.8 70.4 76.9
2009 3,089 44,466 27,528 16,938 14.4 8.9 5.5 1.551 10.4 70.6 77.0
2010 3,073 44,825 27,921 16,904 14.6 9.1 5.5 1.556 11.3 70.6 77.2
2011 3,056 43,340 27,963 15,377 14.2 9.1 5.0 1.499 11.6 70.7 77.5
20123 3,037 42,480 27,599 14,881 14.0 9.1 4.9 1.58 10.7
2013 3,022 41,770 27,165 14,605 13.8 9.0 4.8 1.57 9.8
2014 3,014 43,183 27,196 15,987 14.3 9.0 5.3 1.61 8.7

მოსახლეობის სტრუქტურა[11] რედაქტირება

ასაკობრივი ჯგუფი კაცები ქალები სულ %
სულ 1 448 052 1 570 802 3 018 854 100
0-4 110 565 97 007 207 572 6,88
5-9 96 429 83 500 179 929 5,96
10-14 95 458 83 179 178 637 5,92
15-19 117 938 115 137 233 075 7,72
20-24 143 897 148 337 292 234 9,68
25-29 132 109 139 820 271 929 9,01
30-34 108 114 114 891 223 005 7,39
35-39 89 073 98 348 187 421 6,21
40-44 82 502 94 462 176 964 5,86
45-49 98 064 112 996 211 060 6,99
50-54 109 294 125 238 234 532 7,77
55-59 80 989 96 769 177 758 5,89
60-64 56 189 71 410 127 599 4,23
65-69 28 020 37 353 65 373 2,17
70-74 44 041 63 637 107 678 3,57
75-79 30 734 44 643 75 377 2,50
80-84 18 662 30 244 48 906 1,62
85+ 5 974 13 831 19 805 0,66
ასაკობრივი ჯგუფი კაცები ქალები სულ პროცენტული მაჩვენებელი
0-14 302 452 263 686 566 138 18,75
15-64 1 018 169 1 117 408 2 135 577 70,74
65+ 127 431 189 708 317 139 10,51

ეთნიკური ჯგუფები რედაქტირება

ეთნიკური ჯგუფები 19261 19392 19593 19704 19795 19896 20017 20118
რაოდენობა % რაოდენობა % რაოდენობა % რაოდენობა % რაოდენობა % რაოდენობა % რაოდენობა % რაოდენობა %
სომხები 743,571 84.5 1,061,997 82.8 1,551,610 88.0 2,208,327 88.6 2,724,975 89.7 3,083,616 93.3 3,145,354 97.9 2,961,514 98.1
ეზიდები 12,237 1.4 20,481 1.6 25,627 1.5 37,486 1.5 50,822 1.7 56,127 1.7 40,620 1.3 35,272 1.2
ქურთები 2,973 0.3 1,519 0.0 2,131 0.1
რუსები 19,548 2.2 51,464 4.0 56,464 3.2 66,108 2.7 70,336 2.3 51,555 1.6 14,660 0.5 11,862 0.4
ასურელები 2,215 0.3 3,280 0.3 4,326 0.2 5,544 0.2 6,183 0.2 5,963 0.2 3,409 0.1 2,769 0.1
უკრაინელები 2,286 0.3 5,496 0.4 5,593 0.3 8,390 0.3 8,900 0.3 8,341 0.3 1,633 0.1 1,176 0.0
ბერძნები 2,980 0.3 4,181 0.3 4,976 0.3 5,690 0.2 5,653 0.2 4,650 0.1 1,176 0.0 900 0.0
ქართველები 274 0.0 652 0.1 816 0.0 1,439 0.1 1,314 0.0 1,364 0.0 694 0.0 974 0.0
აზერბაიჯანელები 76,870 8.7 130,896 10.2 107,748 6.1 148,189 5.9 160,841 5.3 84,860 2.6 29 0.0 0 0.0
ებრაელები 335 0.0 512 0.0 1,024 0.1 1,047 0.0 959 0.0 720 0.0 109 0.0 127 0.0
სხვა 18,001 2.0 3,379 0.3 4,864 0.3 9,653 0.4 7,276 0.2 7,580 0.2 4,640 0.1 2,256 0.1
Total 880,464 1,282,338 1,763,048 2,491,873 3,037,259 3,304,776 3,213,011 3,018,854
1 წყარო: [3]. 2 წყარო: [4]. 3 წყარო: [5]. 4 წყარო: [6]. 5 წყარო: [7]. 6 წყარო: [8]. 7 წყარო: [9]დაარქივებული 2010-06-02 საიტზე Wayback Machine. . 8 წყარო: [10].

ენები რედაქტირება

2001 წლის მონაცემებით მოსახლეობის 97,7 % სომხურად საუბრობს, 1 % ქურთულ ენაზე, 0,9 % რუსულად, 0,4 % კი სხვა ენაზე.

ერთადერთი ოფიციალური ენა სომხურია.

რელიგია რედაქტირება

2011 წლის მონაცემებით სომხეთში 2 862 366 (94.8 %) ქრისტიანი ცხოვრობს, მოსახლეობის 0,8 % პაგანიზმის მიმდევარია, 0,2 % კი ისლამის მრევლი და ეზიდები არიან. 4 %-მა უარი განაცხადა პასუხზე[12].

სქოლიო რედაქტირება

 1. http://www.languages-study.com/demography/armenia.html
 2. Новости Армении—News.am: В Армении опубликованы предварительные данные переписи населения–дата публикации: Февраль 07, 2012
 3. Газета „Третья Сила“—Thirdpower.am: Данные переписи населения Армении დაარქივებული 2012-12-06 საიტზე Archive.isCategory:Webarchive template archiveis links–дата публикации: 10.02.12
 4. http://demoscope.ru/weekly/2007/0297/panorm01.php
 5. დაარქივებული ასლი. დაარქივებულია ორიგინალიდან — 2010-07-19. ციტირების თარიღი: 2009-01-11.
 6. B.R. Mitchell. International historical statistics 1750–2005: Africa. Asia and Oceania
 7. http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/dyb/dyb2.htm#2001 United nations. Demographic Yearbooks
 8. National Statistical Service of the Republic of Armenia
 9. [1]
 10. [2]
 11. http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/dyb/dyb2.htm
 12. http://armstat.am/file/article/sv_03_13a_520.pdf