სოლიდარობა

მრავალმნიშვნელოვანი

სოლიდარობა - რაიმე ქმედების ან აზრის აქტიური მხარდაჭერა, საერთო ინტერესების ქონა, ერთსულოვნება.

სოლიდარობა შეიძლება აღნიშნავდეს ასევე:

პოლიტიკაში
მედიაში
მუსიკაში

იხილეთ აგრეთვე რედაქტირება