სკოლა

სასწავლო დაწესებულება

სკოლა — ზოგადად, არის დაწესებულება, სადაც მოსწავლეები სწავლობენ სხვადასხვა საგნებს მასწავლებლებისგან. უფრო კონკრეტულად სკოლა შეიძლება აღნიშნავდეს საშუალო სკოლას, ასევე რაიმე სპეციალიზებულ სასწავლო დაწესებულებას, ან უმაღლეს სასწავლებელს.

სოფლის სკოლა სუდანში, 2002.
ილია ჭავჭავაძის და აკაკი წერეთელის ძეგლი თბილისის 1 საჯარო სკოლის წინ

სხვა მნიშვნელობით სკოლა არის მეცნიერული, სასწავლო საგანმანათლებლო, ან შემოქმედებითი მოღვაწეობის, საშუალებების, რესურსების ერთობლიობა. მაგ., გერმანული ექსპრესიონიზმის სკოლა და ა.შ.

იხილეთ აგრეთვე

რედაქტირება