მოსწავლე — ადამიანი, რომელიც სწავლობს სკოლაში; ასევე პირი, რომელიც იყენებს სხვის დარიგებებსა და გაკვეთილებს რაიმე დარგში.

მასწავლებელი და მოსწავლეები

ცნება მოსწავლე ზოგჯერ გვევლინება, როგორც ცნება სტუდენტის ოპოზიცია: მეორე გულისხმობს დასავლეთის რაციონალიზმსა და აკადემიურ რუტინას, როდესაც პირველს უფრო უნივერსალური ხასიათი აქვს.

რესურსები ინტერნეტში რედაქტირება