სკეპარნა — დასავლეთ აბაზგების მთავარი, მთავრად აურჩევიათ აბაზგებს 550 წელს აღმოსახლეთ აბაზგიის მთავარ ოფსიტესთან ერთად ბიზანტიელთა ბატონობის წინააღმდეგ ბრძოლის ორგანიზაციისათვის. ბიზანტიელთა დამსჯელი ლაშქრის მოსვლისას წასული ყოფილა ირანში დახმარების მისაღებად.

იხილეთ აგრეთვე რედაქტირება

ლიტერატურა რედაქტირება

  • ბოგვერაძე ა., ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია, ტ. 9, თბ., 1985. — გვ. 418.
  • პროკოპი კესარიელი De bello gothico, წგნ. გეორგიკა, ს. ყაუხჩიშვილის გამოც., ტ. 2, თბ., 1965