სისტემატიკა — ბიოლოგიის დარგი, რომელიც შეისწავლის ცოცხალი ორგანიზმების კლასიფიკაციას; აჯგუფებს მათ ერთმანეთთან მსგავსება–განსხვავების მიხედვით და ამ საფუძველზე აგებს ცოცხალი ორგანიზმების სისტემას. ბუნებრივი სისტემა გამოხატავს ნათესაურ კავშირს მათ შორის, წარმოშობილს მათი ევოლუციური განვითარების პროცესში. იგი დედამიწაზე დღეისათვის არსებულ და გადაშენებულ ორგანიზმებს აღწერს და სახელწოდებას აძლევს.

რესურსები ინტერნეტში

რედაქტირება