სიგმა (ბერძ. σίγμα; მთავრული: Σ, Ϲ, Ͻ, ნუსხური: σ, ς, ϲ, ͻ) — ბერძნული ანბანის მეთვრამეტე ასო. რიცხვთა ანბანური ჩაწერის ბერძნულ სისტემაში შეესაბამება რიცხვითი მნიშვნელობა — 200. მომდინარეობს ფინიკიური ასოდან შინ — შინ. ასოდან „სიგმა“ მოგვიანებით წარმოიშვა ლათინური ასო S, კირილური ასო С და რამდენიმე სხვა, მათ შორის, ირიბად, ძველი კირილური ასო Ѕ (ზელო).

Sigma uc lc.svg

ბერძნული ანბანი
Α α ალფა Ν ν ნიუ
Β β ბეტა Ξ ξ ქსი
Γ γ გამა Ο ο ომიკრონი
Δ δ დელტა Π π პი
Ε ε ეფსილონი Ρ ρ რო
Ζ ζ ძეტა Σ σ სიგმა
Η η ეტა Τ τ ტაუ
Θ θ თეტა Υ υ იფსილონი
Ι ι იოტა Φ φ ფი
Κ κ კაპა Χ χ ხი
Λ λ ლამბდა Ψ ψ ფსი
Μ μ მიუ Ω ω ომეგა
არქაული ასოები და სხვ.
Digamma uc lc.svg დიგამა Sho uc lc.svg შო
Stigma uc lc.svg სტიგმა Qoppa uc lc.svg ქოპა
Heta uc lc.svg ჰეტა Sampi uc lc T-shaped.svg სამპი
San uc lc.svg სანი

დიაკრიტიკული ნიშნები