სვირი (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

სვირი შეიძლება აღნიშნავდეს: