საციხისთავო — ამ ტერმინით ფეოდალურ საქართველოში აღინიშნებოდა სამხედრო-ადმინისტრაციული ერთეული, რომელსაც ციხისთავი განაგებდა. მოგვიანებით საციხისთავოები გადაეცემოდა მემკვიდრეობით, რამაც მათი სათავადოების ნაწილად ჩამოყალიბებას შეუწყო ხელი.

საციხისთავო ეწოდებოდა ასევე საგანგებოდ ციხისთავის სასარგებლოდ დაწესებულ გადასახადს.

იხილეთ აგრეთვე

რედაქტირება

ლიტერატურა

რედაქტირება