საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო

საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროსაქართველოს სამინისტრო, რომლის ხელმძღვანელი (მინისტრი) საქართველოს მთავრობის წევრია, რომლის დაქვემდებარებაში მყოფი სახელმწიფო უწყება პასუხისმგებელია პენიტენციალური სისტემის გამართულ საქმიანობაზე. სამინისტრო ანგარიშვალდებულია მთავრობის წინაშე და ასრულებს მისსავე ან პრემიერ-მინისტრის მიერ კანონის საფუძველზე დაკისრებულ ამოცანებს. მისი მთავარი ოფისი მდებარეობს ქალაქ თბილისში.

საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო

ლოგო
უწყების შესახებ
შეიქმნა 1 თებერვალი, 2009
მინისტრი კახა კახიშვილი, სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრი
საიტი
www.moc.gov.ge

სამინისტრო დაარსდა 2009 წლის 1 თებერვალს საქართველოს კანონის შესაბამისად მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ.

საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრები

საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე (2018 წლის 14 ივლისი #3141–რს) საქართველოს კანონის შესაბამისად, უწყება შეუერთდა — იუსტიციის სამინისტროს.

რესურსები ინტერნეტში