საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების არჩევნები 1991

საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების არჩევნები (1991)ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების არჩევნები საქართველოში. ეს არჩევნები იყო თვითმმართველობის რიგით მეორე დემოკრატიული არჩევნები საქართველოს ისტორიაში 1919 წლის შემდეგ და რიგით პირველი დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ.

არჩევნები გაიმართა 1991 წლის 30 აპრილს. არჩევნები ადგილობრივი თვითმმართველობის საკანონმდებლო მოწესრიგების არარსებობის პირობებში გაიმართა. არჩეულ იქნა ადგილობრივი წარმომადგენლობითი ორგანოები საკრებულოები. არჩევნები ჩატარდა ერთი გადაცემადი ხმის სისტემით. არჩევნებში წარმატება მოიპოვა პარტიამ მრგვალი მაგიდა — თავისუფალი საქართველო. არჩეულმა ორგანოებმა მუშაობა შეწყვიტეს 1992-1993 წლებში სამოქალაქო ომისა და აფხაზეთის ომის გამო.

ლიტერატურა რედაქტირება

  • „ადგილობრივი თვითმმართველობა საქართველოში 1991-2014“, გვ. 15, 43, თბილისი, 2015