ადგილობრივი თვითმმართველობა

ადგილობრივი თვითმმართველობათვითმმართველობის ფორმა, რომელიც ხორციელდება სახელმწიფოს თვითმმართველ ერთეულებში. თვითმმართველი ერთეულები სხვადასხვა იურისდიქციაში განსხვავდებიან სახელწოდებით, იურიდიული სტატუსითა და მინიჭებული უფლებამოსილებებით, თუმცა როგორც წესი ეს გულისხმობს ქალაქების და/ან თემების (დასახლებათა ერთობლიობა) თვითმმართველობას.


wikistub ეს არის სტატიის ან სექციის ესკიზი.
თქვენ შეგიძლიათ შეავსოთ იგი.