ბიოლოგიური ტერმინი სამხრეთული ვეშაპი შეიძლება აღნიშნავდეს: