სალაჰლი (აღსთაფა)

სოფელი აზერბაიჯანში, აღსთაფის რაიონი.