რუსეთის იმპერატორების სია

რუსეთს 1721-1918 წლებში მართავდა 14 იმპერატორი, რომელთაგან 4 ქალი იყო. პირველი იმპერატორი იყო პეტრე I დიდი, უკანასკნელი კი — ნიკოლოზ II.

ცხრილში წარმოდგენილია რუსეთის იმპერატორების სია.

სახელი პორტრეტი მმართველობის წლები ცხოვრების წლები კავშირი წინამორბედთან
პეტრე I დიდი 1689—1725 1672—1725 სრულიად რუსეთის პირველი იმპერატორი
ეკატერინე I ალექსანდრეს ასული 1725—1727 1684—1727 პეტრე I-ის მეორე ცოლი
პეტრე II 1727—1730 1715—1730 პეტრე I-ის შვილიშვილი, ალექსანდრე პეტრეს ძის შვილი
ანა 1730—1740 1693—1740 პეტრე Ι-ის ძმისშვილი, ივანე V-ის შვილი
ივანე VI 1740—1741 1740—1764 ანა ლეოპოლდოვნას შვილი
ელისაბედ I 1741—1761 1709—1762 პეტრე I-ის შვილი.
პეტრე III 1761—1762 1728—1762 პეტრე I-ის შვილიშვილი, ანა პეტრეს ასულის შვილი, ეკატერინე II-ის ქმარი
ეკატერინე II 1762—1796 1729—1796 პეტრე III-ის ცოლი
პავლე I 1796—1801 1754—1801 პეტრე III-ის შვილი
ალექსანდრე I 1801—1825 1777—1825 პავლე I-ის შვილი
ნიკოლოზ I 1825—1855 1796—1855 ალექსანდრე I-ის შვილი
ალექსანდრე II 1855—1881 1818—1881 ნიკოლოზ I-ის შვილი
ალექსანდრე III 1881—1894 1845—1894 ალექსანდრე II-ის შვილი
ნიკოლოზ II 1894—1917 1868—1918 ალექსანდრე III-ის შვილი