რკინიგზის ელექტრიფიკაცია

რკინიგზის ელექტრიფიკაცია — ღონისძიებათა კომპლექსი, რომელიც სრულდება სარკინიგზო მონაკვეთზე, რათა მასზე შესაძლებელი იყოს ელექტოლოკომოტივების, ელექტროსექციებისა და ელექტრომატარებლების გადაადგილება.

ელექტროლოკომოტივები სადენების ქსელის ქვეშ შვედეთში.

რგინიგზის ელექტრიფიცირებულ მონაკვეთებზე გამწევ ძალად გამოიყენება ელექტოლოკომოტივები. ქალაქის ტრანსპორტად გამოიყენება ელექტროსექციები ან ელექტრომატარებლები.

ელექტრიფიკაციის სისტემები რედაქტირება

ელექტრიფიკაციის სისტემის კლასიფიკაცია, შეიძლება, რამდენიმე მაჩვენებლის მიხედვით მოვახდინოთ.

ჩვეულებრივ, გამოიყენება მუდმივი ან ერთფაზიანი ცვლადი დენი. ამასთან, ერთ-ერთ გამტარს თავად რელსები წარმოადგენს ხოლმე.

რესურსები ინტერნეტში რედაქტირება

ლიტერატურა რედაქტირება