რევოლუცია რაიმე სფეროში არის ამ სფეროში დროის შედარებით მოკლე პერიოდში მომხდარი შესამჩნევი ცვლილებები.

რევოლუცია შეიძლება ნიშნავდეს:

  • სწრაფ პოლიტიკურ ცვლილებებს. პოლიტიკური რეჟიმის ან ხელისუფლების ცვლილება, ძალადობრივი ან მშვიდობიანი გზით.
  • სწრაფ ცვლილებებს სოციალურ სფეროში. საზოგადოების ქცევის, მსოფმხედველობის, მორალური პრინციპების შეცვლა.
  • კულტურულ აღმავლობას.
  • ტექნოლოგიურ პროგრესს.

პოლიტიკური რევოლუციებირედაქტირება

სოციალური, კულტურული და ტექნოლოგიური რევოლუციებირედაქტირება