რედუპლიკაცია ენათმეცნიერებაში ერთი ან რამდნეიმე ელემენტის ნაწილობრივი ან მთლიანი, ზუსტი ან მიახლოებითი განმეორება. რედუპლიკაცია ასრულებს სხვადასხვა ფუნქციას, არის სიტყვათა წარმოქმნის ერთ-ერთი სახე; გამოხატავს მრავლობითობას, ინტენსივობას; ინდოევროპულ ენებში აწარმოებს პრეზენსს და პერფექტს. არსებობს კავშირებიანი და უკავშირო რედუპლიკაცია.

ლიტერატურა რედაქტირება