სხვა მნიშვნელობებისთვის იხილეთ რატი.

რატი IV ბაღვაში, კლდეკარის ერისთავი XI საუკუნის მიწურულსა და XII საუკუნის დასაწყისში, ლიპარიტ V-ის ძე. დავით აღმაშენებლის ისტორიკოსი მას მეფის ორგულად წარმოადგენს და "იქედნენ ნაშობს" უწოდებს. მისი გარდაცვალებით (1103) დასრულდა ბაღვაშთა სახლის ისტორია. იმავე წელს დავით აღმაშენებელმა გააუქმა კლდეკარის საერისთავო, ბაღვაშთა მამული ლი "აღიღო" (ნაწილი შემდგომში გელათის მონასტერს გადაეცა სატრაპეზოდ).

ლიტერატურა რედაქტირება

  • მეტრეველი რ., შინაკლასობრივი ბრძოლა ფეოდალურ საქართველოში (XII ს.), თბ., 1973;