პიკო... (ქართული აღნიშვნა ; საერთაშორისო p) — ფიზიკური სიდიდის ერთეულის სახელწოდების თავსართი ერთეულთა საერთაშორისო სისტემაში. წარმოადგენს თავსართს იმ ჯერადი ერთეულების სახელწოდებათა შესაქმნელად, რომლებიც ოდენობით შეესაბამება 10-12 (1/1 000 000 000 000, მეტრილიონედი) ამოსავალ ერთეულს.

წარმოშობილია ესპანურიდან — pico (პიკი).

მაგალითებირედაქტირება

  • 1 პიკომეტრი = 10-12 მეტრი = 0.000 000 000 001 მეტრი.
  • 1 პიკოფარადა = 10-12 ფარადა= 0.000 000 000 001 ფარადა.

ლიტერატურარედაქტირება