პეტრე

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი პეტრე შეიძლება აღნიშნავდეს ერთ-ერთ შემდეგ პიროვნებათაგანს: