პერსეიდები (მითოლოგია)

პერსეიდები არიან ბერძნული მითოლოგიის გმირის პერსევსისა და ანდრომედას შთამომავლები. პერსეიდებს მიეკუთვნებიან პერსესი, რომელიც არის სპარსელთა მოდგმის მამამთავარი, ალკეოსი, ჰერაკლე და მისი დაუძინებელი მტერი ევრისთევსი. იტალიის რუტულის გვარის მეფეები თავს პერსეიდების (კონკრეტულად აკრისიოსის) შთამომავლებად თვლიდნენ.


პერსეიდების გენეალოგიარედაქტირება

 
 
 
 
 
 
აკრისიოსი
 
 
 
ევრიდიკე
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ზევსი
 
დანაე
 
 
კეფევსი
 
კასიოპე
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
პერსევსი
 
 
 
 
 
 
ანდრომედე
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
პერსესი
 
ალკეოსი+ასტიდამეა
 
სთენელოსი+ნიკიპე
 
ჰელეოსი
 
მესტორი+ლისიდიკე
 
ელექტრიონი+ანაქსო
 
პერიერე+გორგოფონე
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
სპარსთა მოდგმა
 
ამფიტრიონი+ალკმენე
 
ევრისთევსიმედუზა
 
 
პოსეიდონი+ჰიპოთოე
 
ზევსი+ალკმენე
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
იფიკლე+ავტომედუზა
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ტაფოსი+?
 
ჰერაკლე
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
იოლაოსი
 
 
 
 
 
 
 
 
 
პტერელაოსი